Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo nhiệt độ

EUTC_RTD Thermometer TTR31
Mã: EUTC TTR31-A1A111AE2CAB
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR25
Mã: EUTC TR25-AB21JC3000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR24
Mã: EUTC TR24-AB2AXCA000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR24
Mã: EUTC TR24-AA2AXG3000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR13
Mã: EUTC TR13-AWB3EAMDH300B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR13
Mã: EUTC TR13-ABB3EAMDH300B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR12
Mã: EUTC TR12-BEA1SCCC0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR12
Mã: EUTC TR12-BEA1SBCC0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR12
Mã: EUTC TR12-BBA1SBCC0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR12
Mã: EUTC TR12-A2M1SYC20000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR12
Mã: EUTC TR12-A2M1SXC20000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR12
Mã: EUTC TR12-A2M1SDC20000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT