602/51D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo oxy

XZR500 Oxygen Analyzer
Mã: XZR500ST+220+NS+RS0+S0+MC+SC10+SS-900+TF+NR+PE+35
Nhà sản xuất: MICHELL
Oxymax W COS51D
Mã: COS51D-AS810
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • 602/51D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818
  • Copyright © 2019 EUTC | Designed by TDT