Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo nhiệt độ

EUTC_**RTD Thermometer TR47
Mã: EUTC TR47-1CQ32HK4000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR47
Mã: EUTC TR47-1CQ12LKH0G0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR45
Mã: EUTC TR45-FA5G3S2QEH000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR45
Mã: EUTC TR45-FA5G1S2LJ0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR45
Mã: EUTC TR45-FA5B1Q2QKH0G0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR45
Mã: EUTC TR45-FA5A1Q2QKH0G0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR45
Mã: EUTC TR45-DA5B1S2HJ4GF0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR45
Mã: EUTC TR45-BF5X1S3HG0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR45
Mã: EUTC TR45-BF5X1S2HGG000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR44
Mã: EUTC TR44-BB5AAS2HAP000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR44
Mã: EUTC TR44-BA8AAS2HJP000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR44
Mã: EUTC TR44-BA5AAS2HJ2000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT