Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo nhiệt độ

EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-AAA1CATD43000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-AAA1CASDCC000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-EXX2FA000 L 664mm
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-EXX2FA000 L 564mm
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-EXX2FA000 L 464mm
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-EXX2FA000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-EXX2CA000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-AXX2CH000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-AAH2FF000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Insert TPR100
Mã: EUTC TPR100-AAC3CH000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_iTEMP TMT122, DIN rail HART
Mã: EUTC TMT122-AAAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR11
Mã: EUTC TR11-ABBCASXC3000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT