Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo nhiệt độ

iTHERM TM411
Mã: TM411-AA2AC1D2CB1C1A80 A0A014A1C1A12BA1A1A1 +C1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
iTHERM TM401
Mã: TM401-AA1D1E1A13A40A23AR1A1+C1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Thermowell TA541
Mã: TA541-2A19YUCPB1B0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Easytemp TMR35, compact thermometer
Mã: TMR35-A1AAADAB1AAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Easytemp TMR35, compact thermometer
Mã: TMR35-A1AAADAB1AAAHC
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
RTD Thermometer
Mã: TR11-ABACASX42000_L=230MM
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
RTD Thermometer
Mã: TR10-ABA1CASX42000_L=160MM
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
RTD Thermometer TR11
Mã: TR11-ABACASU42000_L=100MM
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Thermometers
Mã: STS191012211P020504000000000
Nhà sản xuất: KROHNE
Thermometers
Mã: VTS101013211P020100000000000
Nhà sản xuất: KROHNE
Ceraphant T PTP35
Mã: PTP35-A1C13S1BA8A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
**RTD Thermometer TR45
Mã: TR45-BB5D1S3HA0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT