Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo nhiệt độ

EUTC_RTD Thermometer TR11
Mã: EUTC TR11-ABBCASBG3000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR11
Mã: EUTC TR11-ABBCAMXC2000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR11
Mã: EUTC TR11-ABACASU57000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-HBB1CDSXH3000, 150C
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-HBB1CDSXH3000, 100C
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-AKA1CASXH3000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-AKA1CAS5H2000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-ABD1BHSA23000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-ABA3CASDD6000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-ABA3CASD56000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-ABA1CASFCA000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR10
Mã: EUTC TR10-ABA1CASF4A000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT