602/51D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị phát/truyền tín hiệu

Liquisys M COM253
Mã: COM253-DX0005
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquisys M CPM253
Mã: CPM253-PR0005
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TR-26/1/0/0/0
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/5/3/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/4/3/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/3/3/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/2/3/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/1/3/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/0/3/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/5/0/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
VIBRATION TRANSMITTER
Mã: TRAL-A/1/0/4/0/5/2
Nhà sản xuất: Cemb
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • 602/51D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818
  • Copyright © 2019 EUTC | Designed by TDT