Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo nhiệt độ

EUTC_Thermocouple TC10
Mã: EUTC TC10-ABJ8LHSFCA100
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TTR35
Mã: EUTC TTR35-A1C111PH1BAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TTR31
Mã: EUTC TTR31-A1C111AA2CAB
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TST90
Mã: EUTC TST90-1U1S31S2A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TST310
Mã: EUTC TST310-A7A9Y9A8C1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR66
Mã: EUTC TR66-CEEED2XCHKA0+TZ2TZ8
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR66
Mã: EUTC TR66-CEEED2XCHDA0+TZ2TZ8
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR66
Mã: EUTC TR66-CDEED2XCHCA0+TZ2TZ8
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR47
Mã: EUTC TR47-2Y003HE0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR47
Mã: EUTC TR47-2Y002HE5000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR47
Mã: EUTC TR47-1PR12HA0000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**RTD Thermometer TR47
Mã: EUTC TR47-1DQ12LKH0G0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT