Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo nhiệt độ

RESISTANCE TEMPEARTURE SENSOR
Mã: RN-31-6NATC-TE-D0400
Nhà sản xuất: Yokogawa
TEMPERATURE SENSOR
Mã: RMN-ML100SX01.60-410.300-(YKN-1)-N 316
Nhà sản xuất: Yokogawa
Mineral Insultated Thermocouple without Terminal
Mã: CS-16-35NNN-K1-L0100
Nhà sản xuất: Yokogawa
Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box
Mã: CN-43-3NNPC-W1-D0925L15
Nhà sản xuất: Yokogawa
Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box
Mã: CN-43-3NNPC-W1-D0775L15
Nhà sản xuất: Yokogawa
Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box
Mã: CN-41-3NNPC-K1-L1000
Nhà sản xuất: Yokogawa
Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box
Mã: CN-21-3NJ11-K1-L1500
Nhà sản xuất: Yokogawa
RTD Thermometer TR24
Mã: EUTC TR24-BE1DFGA000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TMT162R
Mã: EUTC TMT162R-M1B31U35X0
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Easytemp TMR31
Mã: EUTC TMR31-A1BABBAB1AAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Easytemp TMR31
Mã: EUTC TMR31-A1AABBAC1AAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Easytemp TMR31
Mã: EUTC TMR31-A11AAAAC1AAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT