Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo mức

EUTC_Gammapilot M FMG60
Mã: EUTC FMG60-11B1Q1A1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot M FMB50
Mã: FMB50-AA21SA1MGDTRJB3U
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_ Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-AA21SA1PGJGGJB3UAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_ Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-AA21SA1MGDTRJB3U
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_ Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-AA21SA1HGJGGJB3UAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_ Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-AA21RA1FGDTRJB3U+AAZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot M FMB50
Mã: FMB50-AA21RA1HGKTDJB3U+AAMB
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-4E11-142
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-4E11-139
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-4E11-115
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-4E11-101
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot M FMB50
Mã: EUTC FMB50-4DW5-173
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2021 EUTC | Designed by TDT