Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo mức

EUTC_RTD Thermometer TR44
Mã: EUTC TR44-BM8AAS2HA2C00
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_RTD Thermometer TR44
Mã: EUTC TR44-BF5GAS2HB2000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Soliphant M FTM51
Mã: EUTC FTM51-5AG2M4AH2AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50H
Mã: EUTC FTL50H-AWE2AD2E3A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50H
Mã: EUTC FTL50H-AWE2AC2G6A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50H
Mã: EUTC FTL50H-AUE2AD2G6A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50H
Mã: EUTC FTL50H-ATE2ACAE6A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50H
Mã: EUTC FTL50H-AMA2AC2G6A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50H
Mã: EUTC FTL50H-AGW2AC2G6A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Waterpilot FMX167
Mã: EUTC FMX167-F1AME1B7
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Waterpilot FMX167
Mã: EUTC FMX167-A2AMD1A7
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Waterpilot FMX167
Mã: EUTC FMX167-A1BME1C3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2021 EUTC | Designed by TDT