Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo mức

EUTC_Micropilot M FMR250
Mã: EUTC FMR250-AEE1XCJAA2K
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Micropilot M FMR250
Mã: EUTC FMR250-ADE1XCJAA2K
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Micropilot M FMR250
Mã: EUTC FMR250-ADE1GNJAA2M
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Micropilot M FMR245
Mã: EUTC FMR245-AGCMKBA2A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Micropilot M FMR245
Mã: EUTC FMR245-ACCMKAA2A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Micropilot M FMR240
Mã: EUTC FMR240-A4V1ALJAA2A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Micropilot M FMR240
Mã: EUTC FMR240-A3E1CGJAA2A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Micropilot M FMR240
Mã: EUTC FMR240-15V1APJKA4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Levelflex FMP57
Mã: EUTC FMP57-AAACCALCB3GGE+LA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Levelflex FMP52
Mã: EUTC FMP52-AAACCAOACRK+LA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Levelflex FMP52
Mã: FMP52-AAACBACATJK+AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Levelflex FMP51
Mã: EUTC FMP51-BGACCABAB3KEJ+OE
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT