Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo mức

Liquicap M FTI51
Mã: FTI51-A3B1GGJ25A1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Nivotester FTW325
Mã: FTW325-A2B1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquipoint T FTW31
Mã: FTW31-A1A3KA0A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquipoint T FTW31
Mã: FTW31-A1A2KA0A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiphant M
Mã: FTL50-AGM2AA2G4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiphant T FTL20H
Mã: FTL20H-0TCJ2B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquiphant T FTL20H
Mã: FTL20H-0TCJ1B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Prosonic S FMU90
Mã: FMU90-R21CB111AA1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Prosonic M FMU41
Mã: FMU41-AND2A5
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Prosonic S FDU90
Mã: FDU90-RG2AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquisys M CPM253
Mã: CPM253-PR8005
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m
Mã: 52010122
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT