Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo lưu lượng

EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50H1H-UF0A1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50H15-UF0B1AA0AAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50H04-A00A1AA0AAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50H02-SBBA1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 40E25-CD2SAAAAA4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 53H50-5F0B1AA0ADAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W80-UC0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W80-H50A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W80-DCHA1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W65-UCGA1AG4A5AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W65-UC0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W65-UA0A1AA0A5AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT