Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo lưu lượng

EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P65-AH0A1AA0AXXX
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P65-AH0A1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P65-AC0A1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P65-AA0A1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P50-EL0B1AA0BBAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P50-EA0A1AA0AAAW
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P50-AA0A1AA0ABAW
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P50-AA0A1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P40-EF8A1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P40-EF1A1AA0ABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P40-EF1A1AA0AAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 50P40-EA0A1AA0ACAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT