Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo lưu lượng

EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W1F-HC0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W1F-CCGA1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10P50-2FGA1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10P25-EA1A1AA0A5AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10P25-EA0A1AA0A5AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner
Mã: EUTC 10L80-MKGA1AN2A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner
Mã: EUTC 10L65-MKGA1AN4A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner
Mã: EUTC 10L50-MKGA1AN4A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter with PFA liner
Mã: EUTC 10L2H-MKGA1AN4A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10L2F-MKGA1AN2A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10L1Z-MKGA1AN2A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10L1H-MKGA1AN2A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT