Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo lưu lượng

EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W2H-UD0A1AG2A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W2H-UD0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W2H-HDGA1AN2A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W2H-HD0A1AG4A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W2H-HD0A1AG2A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W2H-HC0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W2H-DH1A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W1Z-UC0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W1Z-HC0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W1H-UC0A1AA0A4AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W1H-HC0A1AG2A5AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Electromagnetic flowmeter
Mã: EUTC 10W1F-UCGA1AG4A5AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT