Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

PRESSURE TRANSMITTER
Mã: EJA110A-DMS4A-22DN
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-DMS4A-20DC/D4
Nhà sản xuất: Yokogawa
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
Mã: EJA110A-DLS4A-22DC
Nhà sản xuất: Yokogawa
EUTC_Ceraphant T PTP35
Mã: EUTC PTP35-A3A13S1BA8A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTP35
Mã: EUTC PTP35-A2A13P1DB4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTP35
Mã: EUTC PTP35-A1C17P1BB8A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTP35
Mã: EUTC PTP35-A1C17H1BA8A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTP35
Mã: EUTC PTP35-A1C13P1BB8A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTP35
Mã: EUTC PTP35-A1C13P1BA8A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTP31
Mã: EUTC PTP31-A1C13Z1AE7A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTP31
Mã: EUTC PTP31-A1C13P1AF1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTC31
Mã: EUTC PTC31-A2A11S1AE1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT