Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

Liquiphant
Mã: FMI51-A1AMRJB3E1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB70-UCA1CE20CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB70-UCA1C120CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB70-ABR1HA200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB70-ABR1FA200CAG+Z1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB70-ABR1FA200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB70-AAB1P12AECAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB70-AAA1M120CAAZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB50-AA22IC1PGBAEJB3U
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot
Mã: FMB50-AA21RA1FGJTDJB3UAC
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Pressure_Switches
Mã: PMS2ME
Nhà sản xuất: Ettore Cella
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT