Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

Deltapilot S FMB70
Mã: FMB70-ACR1HA200CBGZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltabar FMD72
Mã: FMD72-AA24ABA1M1KGDBCFCRKJRKJA1AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar M PMP51
Mã: PMP51-AA12QA1HGBMRJA3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar S PMC71
Mã: PMC71-AAA1PBMPBAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar M PMP55
Mã: PMP55-AA21JA1PGBT6JA1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar M PMP51 Replaced for: PMP45- RE13P1A1DBF
Mã: PMP51-AA12QA1PGBTJJA3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Cerabar T PMP135
Mã: PMP135-A1G01A1G
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Deltapilot S FMB70 Digital pressure transmitter, hydrostatic.
Mã: FMB70-AAA1M1200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Smart Gauge Pressure Transmitter
Mã: LD291-M41I-11-02H0P0I1J1
Nhà sản xuất: Smar
Pressure transmitter
Mã: HPSD-250-14-15
Nhà sản xuất: HAINZL
MULTIVARIABLE TRANSMITTER
Mã: EJX910A-EMS4G-912DJ-2B
Nhà sản xuất: Yokogawa
Gauge Pressure Transmitter
Mã: EJA530A-ECS4N-07DFKS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT