Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

Gauge Pressure Transmitter with 2 Valve Manifold
Mã: EJA530A-EBS4N-07DFKS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
PRESSURE TRANSMITTER
Mã: EJA530A-EAS9N-04NN-D3
Nhà sản xuất: Yokogawa
GAUGE PRESSURE TRANSMITTER
Mã: EJA530A-DBS4N-02NN-D4
Nhà sản xuất: Yokogawa
Flange Mounted Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA220A-EMWD24D4A-99EN/D4/KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Flange Mounted Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA220A-EHWD24D4A-99EN-D4-KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
FLANGE MOUNTED DP TRANSMITTER
Mã: EJA220A-DMSJ14G5A-92NN-D4
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-FMS5A-97DB-KS25
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-FLS5A-97DB-KS25
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-EMS5A-97DB-KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-ELS5A-97DB-KS2
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-ELS4A-92DB
Nhà sản xuất: Yokogawa
Differential Pressure Transmitter
Mã: EJA110A-DVS2A-27DD/D4
Nhà sản xuất: Yokogawa
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT