Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Helical geared motor
Mã: RF87R57DRS71S4BE05-TF
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical geared motor
Mã: R57DRS100LC4-TF
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical geared motor
Mã: R27DRE90M4-TF
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: SF67DRS71M4BE1HR TH
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: SH77/TDV100M4BMG3 IEC34
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Worm gear motor
Mã: SF67DRS71M4BE1HRTH
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: SF57DT90L4HTXS11
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: SF57DRS63L6
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Worm gear Motor
Mã: SF57DR63L6
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Worm gear motor
Mã: SAF47DRS71S4BE05
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Worm gear motor
Mã: SA77TDRS112M4V
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Worm gear motor
Mã: SA77TDRS100M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT