Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Geared motor
Mã: SA67DRS90M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Worm gear motor
Mã: SA67TDRS80M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Encoder
Mã: XS11OG72D1C-D2C
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: SA67TD26DT90L4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Encoder
Mã: XS11 OG72D1C-D2C
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
GEAR MOTOR
Mã: SA67DT90L4TH3~IEC34
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Encoder
Mã: XS11 No. 5951038
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: SA67DT90L4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
ENCODER
Mã: ES2R OG72DN1024R
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
GEAR MOTOR
Mã: SA67DT80N4 3~IEC34
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
ENCODER
Mã: EI7B-DR80
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: SA67 DRS90M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT