Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Gear Motor
Mã: RF97DM132S4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: RF87DRS160M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Front - wheel gear
Mã: RF87A
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical Geared Motors
Mã: RF87DRS160M4BE20HR
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: RF77R37DR63M4C
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical geared
Mã: RF67DRE132MC4TFVDH
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Gear motor
Mã: RF47D26DT90L4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical Geared Motor
Mã: RF37DRS71M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical gear box
Mã: RF37A
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical Geared Motor
Mã: RF17DRS71M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical Geared Motor
Mã: R97DRS160M4
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Servo Motor
Mã: R87CM90LBRHRKTYRH3LSB60
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT