Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Helical gearmotor
Mã: R87DV100L4-BMG-HR-TH-XS11
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical gearmotor
Mã: RZ57-RCM71L-BR-HR-TF-AS1H-SB60
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical Bevel
Mã: K77CM90L-BR-HR-TF-AS1H-SB60
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical-worm Gearmotor
Mã: S77DRS100M4BE5HR-TH
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical gear unit with adapter
Mã: R77AM112
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical-worm gear unit with adapter
Mã: SAF87AM132S-M
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical-worm gear unit with adapter
Mã: SA67-TAM90
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Worm gear motor
Mã: SHF57DRE90L4-TF
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
MOVIMOT helical gearmotor
Mã: R07DRS71S4-MM05-LN
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical geared motor
Mã: RF47DAS100L4-TF-IS
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical geared motor
Mã: RF57DRS100M4-IS-TF
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Helical geared motor
Mã: R87DRS160M4-RS-TF
Nhà sản xuất: Sew Eurodrive
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT