Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo mức

EUTC_
Mã: EUTC FTL330L-RFB2S
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Nivotester FTL325P
Mã: EUTC FTL325P-F3A3
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Nivotester FTL325N
Mã: EUTC FTL325N-F1E1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL260
Mã: EUTC FTL260-0020
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0UPJ2D
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0UPJ2B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0TCJ2B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0MNJ2D
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0GEJ2B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0GDJ2F
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0GDJ2D
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant T FTL20H
Mã: EUTC FTL20H-0GCJ1B
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT