Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo mức

EUTC_Soliphant M FTM50
Mã: EUTC FTM50-AGG2A1A73AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Soliphant T FTM21
Mã: EUTC FTM21-AA345A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Soliphant T FTM20
Mã: EUTC FTM20-AA22A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL51H
Mã: EUTC FTL51H-FGW2BC6G5A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL51H
Mã: EUTC FTL51H-AEE2BC2G6A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL51
Mã: EUTC FTL51-HAB2BB8G5A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL51H
Mã: EUTC FTL51H - AEE2BD2G6A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL51
Mã: EUTC FTL51-GKA2BB7G4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL51
Mã: EUTC FTL51-GGR2BB8G5A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL51
Mã: EUTC FTL51-AGR2DB2G5A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50
Mã: EUTC FTL50-GGR2AA8G5A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquiphant M FTL50
Mã: EUTC FTL50-AGN2AA1G5A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT