Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo mức

Liquid Level Controller
Mã: LLCD3
Nhà sản xuất: BOSMA
Gear Flowmeter
Mã: P0127690001
Nhà sản xuất: KRACHT
Ultrasonic level sensor
Mã: RIL3001PBG2LMA
Nhà sản xuất: RIELS
Ultrasonic Level Transmitter
Mã: RIL300
Nhà sản xuất: RIELS
Magnetic level indicator
Mã: Viscorol50
Nhà sản xuất: Spirax Sarco
By-pass magnetic level indicator
Mã: LTL106
Nhà sản xuất: TECFLUID
Level Transmitter
Mã: NRGT26-1
Nhà sản xuất: GESTRA
Level Switch
Mã: NRG16-50
Nhà sản xuất: GESTRA
Micropilot
Mã: FMR57
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT