Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

EUTC_Cerabar S PMP71
Mã: EUTC PMP71-1AA1SB1RLAAU
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: EUTC PMP55-XRE4-101
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: EUTC PMP55-AA21RA1PGJTRJA4A+AAZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: EUTC PMP55-AA21RA1KGJTRJA4A+AAZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: EUTC PMP55-AA22IA1SGJCNJD5D
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: EUTC PMP55-AA12QA1SGJUDJA1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: EUTC PMP55-AA12IA1SGJCNJA5D+PA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: PMP55-AA21RA1PGJTRJA4A+ACZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP51
Mã: EUTC PMP51-HP58-125
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP51
Mã: PMP51-AA21RA1PGJGCJA1+AAZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP51
Mã: EUTC PMP51-AA21RA1SGBGCJA1AAZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP51
Mã: EUTC PMP51-AA21JA1PGJGCJA1+ACZ1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT