Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

EUTC_Ceraphant T PTC31
Mã: EUTC PTC31-A2A11P1AE1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTC31
Mã: EUTC PTC31-A2A11M1AE1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTC31
Mã: EUTC PTC31-A1C11P1AE4A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Ceraphant T PTC31
Mã: EUTC PTC31-A1A15P1AD1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP75
Mã: EUTC PMP75-ACA1SB9CN3AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP75
Mã: EUTC PMP75-ABA1PB1TRDAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP75
Mã: EUTC PMP75-AAA1SB1CQANA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP75
Mã: EUTC PMP75-AAA1SB1ANNAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP75
Mã: EUTC PMP75-AAA1SB11DAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP75
Mã: EUTC PMP75-7AA1P11AF1AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP71
Mã: EUTC PMP71-ABA1SB1GHABU
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP71
Mã: EUTC PMP71-1BA1PMKFAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT