Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

EUTC_Deltabar S PMD75
Mã: EUTC PMD75-ABA7DB11AAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltabar S PMD75
Mã: EUTC PMD75-AAA7L11BAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltabar M PMD55
Mã: EUTC PMD55-AA21BC67FGLHA4A1A
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-UBA1SBMRBAZ
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-UBA1SBMRBAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-ACA1SBRDAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-ABR2P1TRAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-ABR1S1GABAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-ABA1SBMRBAZ
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-AB19YBMRBAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-AAA2PBTRAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-AAA2PBGAAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT