Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

EUTC_***Cerabar M PMC45
Mã: EUTC PMC45-RE11P1J1AH4
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_***Cerabar M PMC45
Mã: EUTC PMC45-RE11P1J1AH1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_***Cerabar M PMC45
Mã: EUTC PMC45-RE11P J1AH4
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-UCA1H1200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-UCA1F1200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-UCA1C1200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-ARC1M1200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-ACR1MA200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-ACR1FA200CAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-ACA1FA21GCAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-ABR1PB2TRCAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-ABR1PB2TDCAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT