Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

EUTC_Cerabar M PMC51
Mã: EUTC PMC51-AA12QA1FGBMZJB
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMC51
Mã: EUTC PMC51-AA12QA1FGBMRJK
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMC51
Mã: EUTC PMC51-AA121A1HGJGWJA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMC41
Mã: EUTC PMC41-RG15CBJ11R1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMC41
Mã: EUTC PMC41-RG11P2AS1M1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMC41
Mã: EUTC PMC41-NE22M1J11N1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMC41
Mã: EUTC PMC41-GE15C1H11T4
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMC41
Mã: EUTC PMC41-GE11F1H11T4
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar T PMC131
Mã: EUTC PMC131-A51F1A1R
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar T PMC131
Mã: EUTC PMC131-A31F1A1R
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar T PMC131
Mã: EUTC PMC131-A11F1D14
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar T PMC131
Mã: EUTC PMC131-A11F1A1V
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT