Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo Áp suất

EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-AAA1F12TKCAG
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-AAA1F1200CAG
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_**Cerabar M PMP45
Mã: EUTC PMP45-RE23PBJ1CDF
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar M PMP55
Mã: EUTC PMP55-AA22IA1PGBTJJA1A+AA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltapilot S FMB70
Mã: EUTC FMB70-ABA1F12TDCAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP71
Mã: EUTC PMP71-AAA1UB1GAAAU
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar T PMC131
Mã: EUTC PMC131-A11F1D20
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_***Deltabar S PMD70
Mã: EUTC PMD70-ACA7DBDAAU
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Deltabar S PMD75
Mã: EUTC PMD75-ABA7BB1DAUA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_***Deltabar S PMD70
Mã: EUTC PMD70-ACA7B1DAAU
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMC71
Mã: EUTC PMC71-ACA1CBGAAAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Cerabar S PMP75
Mã: EUTC PMP75-ACA1P11TDDAA
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT