Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
AS-i Power Extender 2,8 A
Mã: BW1197
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
24 V to 30 V AS-i Power Supply in Stainless Steel 2 A
Mã: BW1760
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Wide Range Power Supply 8 A
Mã: BW2276
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Power Supply 8 A, power supply with range switch
Mã: BW1997
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Power Supply 4 A, wide range power supply
Mã: BW1649
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Power Supply 1,8 A
Mã: BW2255
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i High Power Repeater
Mã: BW2384
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Repeater in IP65
Mã: BWU1273
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Advanced Repeater, IP20
Mã: BWU1855
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Advanced Repeater with bus termination, IP20
Mã: BWU2192
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Bus Termination
Mã: BWU1644
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Tuner
Mã: BWU1648
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT