Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
AS-i Safety Input Module for floating contacts (M12), IP67
Mã: BW2284
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Safety Relay Output Module with diagnostic slave and 1 EDM input
Mã: BWU2045
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Adapter for Speed Monitor
Mã: BW2499
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Adapter for Speed Monitor
Mã: BW2497
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Connecting cable for Speed Monitor, plug-plug
Mã: BW2494
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Connecting cable for Speed Monitor, connector-ferrule
Mã: BW2477
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Connecting cable for Speed Monitor, connector-ferrule
Mã: BW2476
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Speed Monitor
Mã: BW2427
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Safety Monitor, advanced monitor, 2 release circuits, 40 ms
Mã: BW1765
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT