Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
AS-i Code Block with 2 code switches
Mã: BW1527
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Counter Module: 1 channel input (0 to 15)
Mã: BW1711
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Counter Module: 1 channel input (analog)
Mã: BW1723
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Counter Module: 4 x 2 channel input
Mã: BWU2189
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Counter Module: 2 x 2 channel input
Mã: BWU2219
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i Counter Module: 2 channel input
Mã: BWU2218
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i 3.0 Universal Module in IP65
Mã: BW1931
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i 8O Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave
Mã: BW2078
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i 8I Module in Stainless Steel with addressing socket, AB Slave
Mã: BW2077
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT