Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Phụ tùng thay thể cho máy K.rones

Starwheel
Mã: 1-880-09-017-0
Nhà sản xuất: EUTC
Starwheel
Mã: 1-880-09-016-2
Nhà sản xuất: EUTC
Starwheel
Mã: 1-880-06-787-2
Nhà sản xuất: EUTC
Starwheel
Mã: 1-880-06-787-1
Nhà sản xuất: EUTC
Infeed worm
Mã: 1-800-54-538-8
Nhà sản xuất: EUTC
Brush
Mã: 1-800-04-099-0
Nhà sản xuất: EUTC
Glue scraper
Mã: 1-080-52-248-0
Nhà sản xuất: EUTC
Brush
Mã: 1-071-23-171-0
Nhà sản xuất: EUTC
Brush
Mã: 1-071-23-140-0
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber bellows
Mã: 1-018-54-011-1
Nhà sản xuất: EUTC
Sponge
Mã: 0-902-00-605-1
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber faced glue pallet body fix
Mã: 0-902-00-511-7
Nhà sản xuất: EUTC
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT