Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Phụ tùng thay thể cho máy K.rones

Carda. Shaft
Mã: 0-264-40-076-1
Nhà sản xuất: EUTC
Shaft with universal joint
Mã: 0-264-30-043-9
Nhà sản xuất: EUTC
Shaft with universal joint
Mã: 0-264-30-043-5
Nhà sản xuất: EUTC
Joint shaft
Mã: 0-264-30-014-9
Nhà sản xuất: EUTC
Troggle link head
Mã: 0-262-00-174-0
Nhà sản xuất: EUTC
Infeed worm
Mã: 018-30-8-6-110
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber faced glue pallet foil
Mã: 018-30-8-6-031G04246245-0
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber faced glue pallet back
Mã: 018-30-8-6-031G04246207-0
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber faced glue pallet back
Mã: 018-30-8-6-030G04234809-0
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber faced glue pallet back
Mã: 018-30-8-6-030G04234704-0
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber faced glue pallet neck
Mã: 018-30-8-6-0200-901-07-545-5
Nhà sản xuất: EUTC
Rubber faced glue pallet neck
Mã: 018-30-8-6-0200-901-07-457-3
Nhà sản xuất: EUTC
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT