Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị phát/truyền tín hiệu

EUTC_Panel Meter with Control Unit RIA45
Mã: EUTC RIA45-A1A1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CUM253
Mã: EUTC CUM253-TU0010
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM253-PR0410
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM253-PR0110*
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM253-PR0005
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM253-MRA510
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM253-MR0105
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM253-MR0010
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM223-PR0010
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Liquisys M CPM223
Mã: EUTC CPM223-PR0005
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Mycom S CPM 153
Mã: EUTC CPM153-G6C18A000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
EUTC_Mycom S CPM 153
Mã: EUTC CPM153-G3C18A000
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2020 EUTC | Designed by TDT