Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Profibus

CANrho/PROFIBUS Coupler
Mã: BW1184
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
CAN/PROFIBUS Coupler
Mã: BW1246
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
PROFIBUS Option Board (crooked)
Mã: BW1271
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
PROFIBUS Option Board (straight)
Mã: BW1261
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
DeviceNet Master Simulator with USB interface
Mã: BW1420
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Serial PROFIBUS DP Master
Mã: BW1258
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
PROFIBUS DP Master Simulator DP V1
Mã: BW1257
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
PROFIBUS DP Master Simulator, PROFIBUS UART
Mã: BW1131
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i/Modbus Plus Gateway 2.1
Mã: BWU1583
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i/CC-Link Gateway IP65
Mã: BW1435
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
AS-i/PROFIBUS DP Gateway IP65, M12 connector
Mã: BW1371
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2023 EUTC | Designed by TDT