Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Các phụ tùng khác

Disc*Di 28,3
Mã: 19908
Nhà sản xuất: Ferrum
Key spec*18/20x14,5
Mã: 322449
Nhà sản xuất: Ferrum
Groove nut GUK* 35x1,5
Mã: 80083
Nhà sản xuất: Ferrum
Roller bearing*D 20/ 42x16
Mã: 82756
Nhà sản xuất: Ferrum
Angular ball bearing*D 30/ 72x30,2
Mã: 80725
Nhà sản xuất: Ferrum
Roller bearing*D 35/ 62x20
Mã: 323813
Nhà sản xuất: Ferrum
Cam follower*D 10/22x12x36
Mã: 322471
Nhà sản xuất: Ferrum
Retainer ring*J 72x2,50
Mã: 80192
Nhà sản xuất: Ferrum
Seal*Di 32
Mã: 82189
Nhà sản xuất: Ferrum
O-ring*Di 15,60x 2,40
Mã: 82348
Nhà sản xuất: Ferrum
O-ring*Di 194,50x 3,00
Mã: 82188
Nhà sản xuất: Ferrum
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2019 EUTC | Designed by TDT