Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986

Thiết bị đo lưu lượng

Mass Flow Controller
Mã: F-203AI-M50-AGD-44-V
Nhà sản xuất: Bronkhorst
Thiết bị đo lưu lượng
Mã: 5H3B50AAIBAEAFAAFFAS0BA1
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Vortex Flowmeter
Mã: AVF7000-F150-425-R1NR-N
Nhà sản xuất: VORTEX
Thiết bị đo lưu lượng 55S1F, DN150 6"
Mã: EUTC 55S1F-SC0B1A10AAAB
Nhà sản xuất: Endress+Hauser
Đồng hồ lưu lượng nước điện tử size 3 inch
Mã: EUTC-HH-3405
Nhà sản xuất: China
Đồng hồ lưu lượng nước điện tử size 4 inch
Mã: EUTC-HH-3404
Nhà sản xuất: China
Đồng hồ lưu lượng nước điện tử size 5 inch
Mã: EUTC-HH-3403
Nhà sản xuất: China
Đồng hồ lưu lượng nước điện tử size 6 inch
Mã: EUTC-HH-3402
Nhà sản xuất: China
Đồng hồ lưu lượng hơi điện tử size 4 inch
Mã: EUTC-HH-3401
Nhà sản xuất: China
Đồng hồ lưu lượng hơi điện tử size 5 inch
Mã: EUTC-HH-3400
Nhà sản xuất: China
M14 weld CORI-FLOW meter
Mã: M14-AGD-5G-0-S
Nhà sản xuất: Bronkhorst
Thiết bị đo lưu lượng Mã Hàng: 5W5B1F-AAEIBAEHHFAAAJDUD3K0AA2
Mã: 5W5B1F-AAEIBAEHHFAAAJDUD
Nhà sản xuất: E+H
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2024 EUTC | Designed by TDT