Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Dung dịch
Mã: 108702
Nhà sản xuất: WTW
Dung dịch
Mã: 108700
Nhà sản xuất: WTW
SensoLy
Mã: 109170
Nhà sản xuất: WTW
Reagent
Mã: 821999
Nhà sản xuất: WTW
Multiple standard solution
Mã: 107052
Nhà sản xuất: WTW
Multiple standard solution
Mã: 107050
Nhà sản xuất: WTW
Cáp kết nối
Mã: 480042
Nhà sản xuất: WTW
VARiON®Plus AN/A comp SET NH4 & NO3
Mã: 107066
Nhà sản xuất: WTW
Dung dịch
Mã: 108802
Nhà sản xuất: WTW
Dung dịch
Mã: 108800
Nhà sản xuất: WTW
SensoLyt
Mã: 109173
Nhà sản xuất: WTW
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT