Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline 0919 173 986
Phù tung bơm
Mã: 96491770
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Phù tung bơm
Mã: 96767985
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Phù tung bơm
Mã: 96508455
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Phớt bơm
Mã: 95086424
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Phớt bơm
Mã: 95086592
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Phớt bơm
Mã: 96455086
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Phớt bơm
Mã: 96453604
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Phớt bơm
Mã: 98355572
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
GRUNDFOS PUMP UPS2 25-80 180
Mã: 98707848
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
BEARING KIT
Mã: 96279795
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
BEARING
Mã: 96463976
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
BEARING
Mã: 96550559
Nhà sản xuất: Grundfos-Hilge
Đăng ký nhận bản tin

Công ty TNHH TM KT
Âu Châu (EUTC)

  • Tầng 6 Toà nhà HYCO4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
  • info@eutc.com.vn
  • (0084) 28 3514 6818 ZALO: 0908.572.749 ZALO: 0919.173.986
  • Copyright © 2022 EUTC | Designed by TDT