Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
EUTC CLS54-AMV5022 EUTC_Indumax H CLS54 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Indumax H CLS54 Conductivity, inductive sensor Application: hygienic Food, pharma CIP control, phase separation Process temp. max.120oC (short 150oC) Process pressure max.12 bar (20oC) Sensor material: PEEK Quality certificate
EUTC_Indumax H CLS54

EUTC_Indumax H CLS54

Mã: EUTC CLS54-AMV5022
Nhà cung cấp: Endress+Hauser Giá: Liên hệ
EUTC CLS21-C1E4D EUTC_Condumax CLS21 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Condumax W CLS21 Conductivity 2-electrode sensor. Application: medium/high conductivity. Water treatment, phase separation. Process temperature max. 135C. Process pressure max. 16 bar (20oC). ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM. Materials: graphite, titanium, PES. Quality certificate calibration. Chi tiết Giỏ hàng
XM98NDH2 Cảm biến Wenglor Sensor Chi tiết Giỏ hàng
XN96PA3 Cảm biến Wenglor Sensor Chi tiết Giỏ hàng
TM55PCT2 Cảm biến Wenglor Sensor Chi tiết Giỏ hàng
HM24NA Cảm biến Wenglor Sensor Chi tiết Giỏ hàng
XM98PAH2 Cảm biến Wenglor Sensor Chi tiết Giỏ hàng
KR87PCT2 Cảm biến Wenglor Sensor Chi tiết Giỏ hàng
Y1TA100MHV80 Cảm biến Wenglor Sensor Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CPS11D-7BA4G EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CPS11D-7BA5G EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CUS31-W2A EUTC_**TURBIMAX-W CUS31 Endress+Hauser EUTC mô tả:_**TURBIMAX-W CUS31 Optical sensor for drinking water and ind. water applications acc. to DIN EN ISO 7027. Scattered light measurement. Precalibrated related to Formazine. Compatible to LIQUISYS-M. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLS21-C1E4A EUTC_Condumax CLS21 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Condumax W CLS21 Conductivity 2-electrode sensor. Application: medium/high conductivity. Water treatment, phase separation. Process temperature max. 135C. Process pressure max. 16 bar (20oC). ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM. Materials: graphite, titanium, PES. Quality certificate calibration. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCS140-N EUTC_Chlorine sensor cell CCS140 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Chlorine sensor cell CCS140 Membrane-covered sensor direct determination of dissolved, free chlorine. Installation in assembly CCA250. 50 ml electrolyte and 1 replacement cartridge Measuring range:0,05(pH7,2/25oC)..20mg/l Temperature range: 10...45oC, pH 4-8 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CCS240-N EUTC_Chlorine dioxide sensor CCS240 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Chlorine dioxide sensor CCS240 Membrane-covered sensor for direct determination of dissolved chlorine dioxide. For mounting in assembly CCA 250. 50 ml electrolyte and 1 replacement cartridge. Measuring range: 0,05...20 mg/l, 2-45oC Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLS52-A1VA1A1 EUTC_Indumax H CLS52 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Conductivity sensor Indumax H CLS52 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CPS11D-7AA21 EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CPS11D-7AA41 EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CPS11D-7BA21 EUTC_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Endress+Hauser EUTC mô tả:_Digital pH sensor Orbisint CPS11D Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLS21-C2A4A EUTC_Condumax CLS21 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Condumax W CLS21 Conductivity 2-electrode sensor. Application: medium/high conductivity. Water treatment, phase separation. Process temperature max. 135C. Process pressure max. 16 bar (20oC). ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM. Materials: graphite, titanium, PES. Quality certificate calibration. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLS30-D1C4A EUTC_ Codumax W CLS 30 Endress+Hauser EUTC mô tả:_ Codumax W CLS 30 0.1…200mS/cm; IP65 Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLS50D-BA3C71 EUTC_Indumax CLS50D Endress+Hauser EUTC mô tả:_Indumax CLS50D Conductivity; inductive sensor Application: chemistry; waste water measurement conductivity/concentration Digital sensor; Memosens protocol Highly resistant sensor material Quality certificate Chi tiết Giỏ hàng
EUTC CLS54-AMV5012 EUTC_Indumax H CLS54 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Indumax H CLS54 Conductivity, inductive sensor Application: hygienic Food, pharma CIP control, phase separation Process temp. max.120oC (short 150oC) Process pressure max.12 bar (20oC) Sensor material: PEEK Quality certificate Chi tiết Giỏ hàng
ISC40GJ-GG-T1-X1 General Purpose Inductive Conductivity Sensor Yokogawa General Purpose Inductive Conductivity Sensor Chi tiết Giỏ hàng
ISC450G-A-A/UM Inductive Conductivity Converter Yokogawa Inductive Conductivity Converter Chi tiết Giỏ hàng
PH20-F-G-05-T1-N-A/SF4 PH/ORP sensor Yokogawa PH/ORP sensor Chi tiết Giỏ hàng
SC4A-S-AD-15-002-10-T1/PS Conductivity Sensors Yokogawa Conductivity Sensors Chi tiết Giỏ hàng
SM21-AG4 PH MEASURING SENSOR Yokogawa PH MEASURING SENSOR Chi tiết Giỏ hàng
SM60-T1 PH TEMPERATURE ELECTRODE Yokogawa PH TEMPERATURE ELECTRODE Chi tiết Giỏ hàng
SR20-AP26 PH REFRENCE SENSOR Yokogawa PH REFRENCE SENSOR Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

136

Hôm qua

33370

Hôm nay

34689

Lượt truy cập

20.202.837

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn