Thiết bị tự động hóa

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
TRAL-A/1/0/3/2/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/4/2/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/5/2/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/0/1/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/1/1/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/2/1/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/3/1/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/4/1/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/5/1/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/0/0/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/1/0/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/2/0/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/3/0/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/4/0/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/5/0/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/0/3/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/1/3/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/2/3/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/3/3/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/4/3/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TRAL-A/1/0/5/3/5/2 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
TR-26/1/0/0/0 VIBRATION TRANSMITTER Cemb VIBRATION TRANSMITTER Chi tiết Giỏ hàng
1700C11AFZEZZZ Calor imetric Flow Meter with trend indication for flow speed max. pressure 100 bar max. temp. 80°C Output: 4 - 20 mA Power Supply 24 VDC + / - 20% Conn.: G 1/4 Material: st.st. 1.4301 cable gland M 16 RoHS conform Standard version Rosemount Coriolis MVD single variable flow transmitter Chi tiết Giỏ hàng
CPM253-PR0005 Liquisys M CPM253 Endress+Hauser Liquisys M CPM253 Chi tiết Giỏ hàng
COM253-DX0005 Liquisys M COM253 Endress+Hauser Liquisys M COM253 Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

77

Hôm qua

10206

Hôm nay

14756

Lượt truy cập

12.132.247

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

141 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam
Tel: +(84-8) 3514 6818 - Fax: +(84-8) 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn