Các Phụ tùng

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
0-587-00-028-5 CONNECTOR LW 6 Krones CONNECTOR LW 6 Chi tiết Giỏ hàng
0-580-14-620-8 HOSE GRIFFLEX 6 X 3 Krones HOSE GRIFFLEX 6 X 3 Chi tiết Giỏ hàng
0-365-00-300-1 HOSE CLAMP 10-16 B= 9 STZN/STZN HOSE CLAMP 10- 16 KPL. ST:ZN Krones HOSE CLAMP 10-16 B= 9 STZN/STZN HOSE CLAMP 10- 16 KPL. ST:ZN Chi tiết Giỏ hàng
9-105-73-156-6 FIRST GRIPPER FINGER Krones FIRST GRIPPER FINGER Chi tiết Giỏ hàng
9-105-73-157-5 SECOND GRIPPER FINGER Krones SECOND GRIPPER FINGER Chi tiết Giỏ hàng
8-018-57-309-1 SPACER L= 2,5 Krones SPACER L= 2,5 Chi tiết Giỏ hàng
1-880-02-168-8 SPACER L= 20 Krones SPACER L= 20 Chi tiết Giỏ hàng
8-018-57-307-6 SPACER L= 5 Krones SPACER L= 5 Chi tiết Giỏ hàng
1-880-07-045-1 LUBRICATION PIPE L=550 Krones LUBRICATION PIPE L=550 Chi tiết Giỏ hàng
2-080-56-813-0 SUPPORTING ARM L-R TOP AND R-L CONTROLLED FROM BILOW Krones SUPPORTING ARM L-R TOP AND R-L CONTROLLED FROM BILOW Chi tiết Giỏ hàng
1-080-56-211-0 FLANGE Krones FLANGE Chi tiết Giỏ hàng
1-082-56-226-1 CONNECTOR L-R Krones CONNECTOR L-R Chi tiết Giỏ hàng
1-080-56-394-0 SPACER PLATE / RING Krones SPACER PLATE / RING Chi tiết Giỏ hàng
G-030-54-722-0 GRIPPER CYLINDER Krones GRIPPER CYLINDER Chi tiết Giỏ hàng
1-800-00-711-3 SPACER BOLT D=12.0 X= 74.5 Krones SPACER BOLT D=12.0 X= 74.5 Chi tiết Giỏ hàng
G-000-13-031-0 BACK LABEL Krones BACK LABEL Chi tiết Giỏ hàng
1-800-04-427-0 PIPE X=49 Krones PIPE X=49 Chi tiết Giỏ hàng
1-080-56-157-0 PIPE X=22 Krones PIPE X=22 Chi tiết Giỏ hàng
1-800-05-575-6 NOZZLE CPL. H= 68.5 Krones NOZZLE CPL. H= 68.5 Chi tiết Giỏ hàng
0-626-45-524-2 CHEESE HD.SCREW M 8X 12 A2-70 DIN7984 Krones CHEESE HD.SCREW M 8X 12 A2-70 DIN7984 Chi tiết Giỏ hàng
0-625-93-918-2 COUNTERSUNK HEAD SCREW SCREW M 5X 8 A2 DIN 965 Krones COUNTERSUNK HEAD SCREW SCREW M 5X 8 A2 DIN 965 Chi tiết Giỏ hàng
1-800-05-012-9 SHAFT L=108 Krones SHAFT L=108 Chi tiết Giỏ hàng
1-080-56-075-0 BOLT X= 18 Krones BOLT X= 18 Chi tiết Giỏ hàng
9-105-73-167-7 FIRST GRIPPER FINGER Krones FIRST GRIPPER FINGER Chi tiết Giỏ hàng
9-105-73-168-5 SECOND GRIPPER FINGER Krones SECOND GRIPPER FINGER Chi tiết Giỏ hàng
8-018-57-307-4 SPACER L= 6,5 Krones SPACER L= 6,5 Chi tiết Giỏ hàng
8-018-57-306-4 SPACER L= 24 Krones SPACER L= 24 Chi tiết Giỏ hàng
8-018-57-308-4 SPACER L= 7 Krones SPACER L= 7 Chi tiết Giỏ hàng
1-080-56-140-1 ANVIL X= 77.5 A= 5,5 B= 5,5 Krones ANVIL X= 77.5 A= 5,5 B= 5,5 Chi tiết Giỏ hàng
2-080-56-812-0 SUPPORTING ARM R-L TOP AND L-R CONTROLLED FROM BILOW Krones SUPPORTING ARM R-L TOP AND L-R CONTROLLED FROM BILOW Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

30

Hôm qua

35342

Hôm nay

9058

Lượt truy cập

17.644.605

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn